3. Oplæg: Forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0100573)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om forslag til Kommuneplan 2019.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen kommer og fortæller om det forslag til Kommuneplan, der er i intern høring.

Løsning

Lokaludvalget tager oplæg om forslag til Kommuneplan 2019.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog oplæg om forslag til Kommuneplan 2019 til efterretning.