10. Diskussion af puljekriterier (2019-0100672)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget træffer beslutning om at gå tilbage til at behandle ansøgninger til Byens Puls på hvert Lokaludvalgsmøde.
  2. at Lokaludvalget træffer beslutning om ikke længere at have en pulje til hver ansøgningsrunde i Byens Puls.

Problemstilling

På lokaludvalgs mødet d. 26. september 2018 blev der besluttet nye retningslinjer for Byen Puls. Det blev bl.a. besluttet, at der fremover afsættes en pulje på 120.000 kr. til hver runde af Byens Puls og at der fremover kun behandles ansøgninger til Byens Puls hver andet møde (d. 2. januar, d. 1. marts, d. 2. maj, d. 1. august, d. 1. oktober og d. 2. december). På Lokaludvalgsmødet d. 28. marts blev de ny puljekriterierne diskuteret, da de gav nogle udfordringer i forhold til uddeling af puljemidler på mødet bl.a. var det nødvendigt at skære i støtten til alle ansøgninger der fik tilsagn. Derudover så har sekretariatet oplevet at man har været nødt til at afvises langt flere ansøgere end ellers, pga. de ændrede ansøgningsfrister.

Det er formandskabets indstilling at Lokaludvalget går tilbage til at uddele Byens Puls på hvert Lokaludvalgsmøde, i stedet for som nu på hvert andet møde, og at der ikke længere skal være en pulje til hver ansøgningsrunde.

Løsning

  1. Lokaludvalget træffer beslutning om at gå tilbage til at behandle ansøgninger til Byens Puls på hvert Lokaludvalgsmøde.
  2. Lokaludvalget træffer beslutning om ikke længere at have en pulje til hver ansøgningsrunde i Byens Puls.

Beslutning

1. Lokaludvalget træf beslutning om at gå tilbage til at behandle ansøgninger til Byens Puls på hvert Lokaludvalgsmøde.

2. Der blev stillet et ændringsforslag om at afsætte 2/3 af midlerne til Byens Puls til det første halve år og 1/3 til anden halvdel af året. Der var afstemning om ændringsforslaget.
For stemte: Alexander van Deurs, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Ea Landerholm, Flemming Jensen, Jens Villadsen Jette Nielsen, Kim Christensen, Majbritt Svensson, Masti Jutka, Mie Brandstrup, Mogens Petersen og Rasmus Grønborg.
Imod stemte: Erik Brandt.
Undlod at stemme: Annette Bellaoui.
Ændringsforslaget blev vedtaget.