17. Meddelelser (2019-0100427)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskab

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
Medarbejder tilbage fra barsel
Sommerafslutning
Flytning af sekretariatet
Dialogmøde 2. maj

Formandskabet:
De gamles by
Landsarkivet

Tovholdere:
Byrum, Trafik og Miljø
Møde i næste uge
Kommuneplan
Biogas

Følgegrupper:
Områdefornyelsen styregruppe
Udsat by
Nedlukning i juni
Evaluering
Trafik