1. Godkendelse af dagsordenen (2019-0100407)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af to ekstra punkter: Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer og Meddelelser.

 

Afbud
Ida Jensen, suppleant indkaldt, men deltager ikke.
Jonathan Ries, suppleant indkaldt, men deltager ikke.
Sidsel Engqvist, suppleant indkaldt, men deltager ikke.
Katharina Richter; suppleant Muhammed Aslam deltager.
Nikolaj Friis-Farsøe, suppleant Masti Jutka og deltager.

 

Fravær uden afbud
Jacob Leth Haldorsson
Kristoffer Brinch Ladefoged
Karen Møller

Muhammed Aslam forlod mødet kl. 18.55 under dagsordenspunkt ”Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer”

Anette Bellaoui ankom under punktet ”Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer” kl. 18.45