6. Brug af borgerpanel til undersøgelse af holdning til De Gamles By (2019-0101956)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om hvorvidt borgerpanelet kan bruges til en undersøgelse af nørrebroernes holdning og brug af De Gamles By.

Problemstilling

Referencegruppen for De Gamles By har kort drøftet muligheden for at bruge Nørrebro Lokaludvalgs borgerpanel til at undersøge nørrebroernes holdning og brug af De Gamles By. Undersøgelsen skal bruges sammen med de input, der kommer på det borgermøde der afholdes d. 14. maj.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om hvorvidt borgerpanelet kan bruges til en undersøgelse af nørrebroernes holdning til De Gamles By.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte at borgerpanelet kan bruges til en undersøgelse af nørrebroernes holdning og brug af De Gamles By, hvis formandskab og vores repræsentanter i referencegruppen har mulighed for at se spørgsmålene først.