11. Medlemsforslag: Drøftelse af mødedisciplinen (2019-0109660)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter mødedisciplinen i Lokaludvalget.

Problemstilling

Udvalgsmedlem Jette Nielsen ønsker at drøfter mødedisciplinen.

Løsning

Lokaludvalget drøfter mødedisciplinen i Lokaludvalget.

 

Beslutning

Punktet blev trukket af forslagsstiller og udgik derfor.