15. Høring: Rådmandsgade 34 (2019-0103067)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender afsendt høringssvar vedr. høring om Rådmandsgade 34.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om at bygge en ny etageejendom på Rådmandsgade 34, samt omdanne en del af den eksisterende erhvervsbebyggelse i baggården til boliger.

Der var deadline for indsendelse af høringssvar d. 16. april.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har drøftet høringen og man har indsendt det vedhæftede høringssvar.

Løsning

Lokaludvalget godkender afsendt høringssvar vedr. høring om Rådmandsgade 34.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte det afsendt høringssvar vedr. høring om Rådmandsgade 34.