Mødedato
30-04-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2019-0100407)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0100422)
3 Oplæg: Forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0100573)
4 Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer (2019-0110717)
5 Oplæg: Distortion (2019-0100590)
6 Brug af borgerpanel til undersøgelse af holdning til De Gamles By (2019-0101956)
7 Fremtidsseminar (2019-0100652)
8 Beretning for Miljøpunkt Nørrebro 2018 (2019-0100645)
9 Svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne (2019-0101978)
10 Diskussion af puljekriterier (2019-0100672)
11 Medlemsforslag: Drøftelse af mødedisciplinen (2019-0109660)
12 Intern høring: Kommuneplan 2019 (2019-0102132)
13 Høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2019-0102477)
14 Høring: Brug af søvand til vanding af parkbeplantning (2019-0103065)
15 Høring: Rådmandsgade 34 (2019-0103067)
16 Egne projekter (2019-0109539)
17 Meddelelser (2019-0100427)
18 Evt. (2019-0100427)