Mødedato
30-04-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (2019-0100407)

2

Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0100422)

3

Oplæg: Forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0100573)

4

Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer (2019-0110717)

5

Oplæg: Distortion (2019-0100590)

6

Brug af borgerpanel til undersøgelse af holdning til De Gamles By (2019-0101956)

7

Fremtidsseminar (2019-0100652)

8

Beretning for Miljøpunkt Nørrebro 2018 (2019-0100645)

9

Svar på henvendelse fra Indre By Lokaludvalg vedr. søerne (2019-0101978)

10

Diskussion af puljekriterier (2019-0100672)

11

Medlemsforslag: Drøftelse af mødedisciplinen (2019-0109660)

12

Intern høring: Kommuneplan 2019 (2019-0102132)

13

Høring: Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2019-0102477)

14

Høring: Brug af søvand til vanding af parkbeplantning (2019-0103065)

15

Høring: Rådmandsgade 34 (2019-0103067)

16

Egne projekter (2019-0109539)

17

Meddelelser (2019-0100427)

18

Evt. (2019-0100427)