11. Høring: Udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene (2016-0070068)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg indstiller,

  1. at Nørrebro Lokaludvalg, bemyndiger social- og sundhedsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar til høring om udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene.  

Problemstilling

Socialforvaltningen har igangsat en udvikling af byens aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser. Formålet er at støtte op om brugernes recoveryproces, at skabe en mere jævn fordeling af tilbud på tværs af byen og at sikre lokale, sociale tilbud i alle bydele.

Socialudvalget vedtog 21. januar 2015 fem principper for udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene. Udviklingen skal understøtte:

• At aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad styrker borgernes individuelle recoveryproces

• At der er en større sammenhæng mellem tilbuddene og de øvrige støttetilbud i psykiatrien

• At der er en større sammenhæng i støtteindsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer

• At borgere med sindslidelser bliver mere inkluderet i samfundslivet

• Færre men større aktivitets- og samværstilbud.

Socialforvaltningen har i efteråret 2015 gennemført en samskabelsesproces med brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Der har været afholdt en række workshops i alle bydele og gennemført interviews med potentielle og nuværende brugere. Nu ligger der et forslag til en model for omstilling af aktivitets- og samværstilbuddene, som Socialforvaltningen ønsker at sende i høring.

Høringsfristen er den 18. april 2016.

Løsning

Nørrebro Lokaludvalg, bemyndiger social- og sundhedsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar til høring om udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene.

Beslutning

Nørrebro Lokaludvalg, bemyndiger social- og sundhedsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar til høring om udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene.