8. Bydelsplan (2016-0060929)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter en styregruppe, der skal styre arbejdet med bydelsplanen, bestående af formandskabet og tovholderne fra arbejdsgrupperne.
  2. at Lokaludvalget afsætter 200.000 kr. af puljemidlerne til arbejdet med bydelsplanen i 2016.

Problemstilling

Arbejdet med bydelsplanen er indtil videre planlagt til at starte i maj. For at være på forkant med arbejdet forslås det, at der nedsættes en styregruppe, der kan sikre fremdrift og styre arbejdet med bydelsplanen. Det foreslås at styregruppen skal bestå af formandskabet og tovholderne fra arbejdsgrupperne. Styregruppens første opgave vil være at udarbejde et forslag til formål og succeskriterier for Nørrebro Lokaludvalgs arbejde med bydelsplaner, som kan vedtages af hele Lokaludvalget.

Under resten af forløbet skal styregruppen styre arbejdet med bydelsplanen. Styregruppen orienterer løbende resten af Lokaludvalget om arbejdet med bydelsplanen. I de tilfælde hvor styregruppen vurderer at det er nødvendigt, inddrages hele Lokaludvalget i beslutningsprocessen.

Der lægges op til at alle medlemmer af Lokaludvalget skal tage del i arbejdet med bydelsplanen, men at arbejdet er organiseret omkring temaerne og at medlemmerne deltager i arbejdet med de temaer, som de finder interessante. Dvs. er der et særligt emne/tema som et medlem brænder for, giver man dette til kende over for styregruppen, og så finder man en god arbejdsdeling. Dermed er det tanken, at arbejdet med bydelsplanerne bredes ud på flere hænder.

Det foreslås også at der afsættes 200.000 kr. til arbejdet med bydelsplanen, så arbejdet kan begynde. Disse midler skal bruges til projekter, materialer, pr. mm.

Løsning

  1. Lokaludvalget nedsætter en styregruppe, der skal styre arbejdet med bydelsplanen, bestående af formandskabet og tovholderne fra arbejdsgrupperne.
  2. Lokaludvalget afsætter 200.000 kr. af puljemidlerne til arbejdet med bydelsplanen i 2016.

Beslutning

  1. Lokaludvalget nedsatte en styregruppe, der skal styre arbejdet med bydelsplanen, bestående af formandskabet og tovholderne fra arbejdsgrupperne. De enkelte arbejdsgrupper kan sende en anden repræsentant, hvis de ønsker det.

  2. Lokaludvalget afsatte 200.000 kr. af puljemidlerne til arbejdet med bydelsplanen i 2016.