1. Godkendelse af dagsordenen (2016-0060615)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen, med tilføjelse af et ekstra punkt: Høring: Udviklingen af aktivitets- og samværstilbuddene.

 

Afbud

Mette Jokumsen
Anoir Hassouni

 

 

Fravær uden afbud

Martin Maric
Milad Avaz
Søren Gravesen-Hvass


Gitte Nielsen kom kl. 18.10 under behandlingen pkt. 2.

Flemming Jensen gik kl. 18.30 efter behandlingen af pkt. 3 og kom tilbage kl. 20.00 under behandlingen af pkt. 8.