10. Høring: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008 (2016-0060599)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008.

Problemstilling

Regulering af regn- og spildevandshåndteringen - herunder klimatilpasning - sker i den lovpligtige spildevandsplan. Da byen hele tiden udvikler sig, er der løbende behov for indarbejdelse af en række konkrete kloakerings- og skybrudsprojekter i planen. For at sikre den nødvendige implementering af skybrudsprojekterne og ændringer af kloakeringsmetoden i en række byudviklingsområder, har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til et nyt spildevandsplantillæg, der indeholder projekter, som skal gennemføres i 2016.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008. Derudover sendes også et separat brev om vand fra Uptown Nørrebro til TMU.