4. Beretning for Miljøpunkt Nørrebro 2015 (2016-0064969)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager Miljøpunkt Nørrebros årsberetning og årsregnskab 2015 til efterretning.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg indgik i 2011 en driftsstøtteaftale med fonden bag Miljøpunkt Nørrebro. Som en del af aftalen skal Miljøpunkt Nørrebro indsende revideret regnskab og den årlige beretning senest d. 10. april til Lokaludvalgets orientering.

Løsning

Lokaludvalget tager Miljøpunkt Nørrebros årsberetning og årsregnskab 2015 til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog Miljøpunkt Nørrebros årsberetning og årsregnskab 2015 til efterretning.