6. Medlemsforslag: Indkøb af bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber" (2016-0062885)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter 9.000 kr. af puljemidlerne til indkøb af bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber"

Problemstilling

Jens Villadsen foreslår at der indkøbes et større antal af bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber", som kan bruges som gaver i forbindelse med arrangementer og lignende.

Løsning

Lokaludvalget afsætter 9.000 kr. af puljemidlerne til indkøb af bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber"

 

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Jette Nielsen og Karina Bergman.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget afsatte 9.000 kr. af puljemidlerne til indkøb af bogen "TagTomat - Vejen til grønne fællesskaber"