12. Byens Puls (2016-0062604)

Sagsfremstilling

INDSTILLING
Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,
 1. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Koncert med Dávur Juul Magnussen.
 2. at Lokaludvalget bevilger op til 4.740 kr. til projekt: CHEAP – en plakatudstilling.
 3. at Lokaludvalget diskuterer projekt: Værestedet Transmogriffen.
 4. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: UNG SCENE.
 5. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: The Bridge Radio: Live-Radio and Radio School.
 6. at Lokaludvalget diskuterer projekt: Èn til Tak.
 7. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SK8 4 ALL N-BRO.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: GrowScience – Performance Lectures.
 9. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Projekt Umage – At mødes i 48 timer.
 10. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Børn på flugt dag IV - 2016.
 11. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fire koncerter under Copenhagen Jazz Festival.
 12. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fantasirum.
 13. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: ’Løb for liv’ – et Sundhedsløb.
 14. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: INDOJAZZ i KoncertKirken.
 15. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Micro Macro Monde Lounge 1 - LIVing.
 16. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Jungletrommer og dans for børn.
 17. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Forårsmarked på Stefansgade.
 18. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Hjemmearkivet.
 19. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: NETWORKING - LOKALMILJØET KRING BLÅGÅRDS PLADS.

 20. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Eccyesist præsenterer Karen Gwyer.

 21. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Afrikansk på tværs og på trods.

PROBLEMSTILLING
Lokaludvalget har modtaget 21 ansøgninger til Byens Puls. Sekretariatet har indstillet for 154.740 kr. Lokaludvalget har før mødet ca. 1.270.000 kr. tilbage af puljemidlerne. 

1. Koncert med Dávur Juul Magnussen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Christianshavn Brass Band på 6.500 kr. Projektet afvikles 10. april i KoncertKirken Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde en koncert med Dávur Juul Magnussen (solobasun) fra Færøerne som solist.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er lokale samarbejdspartnere.

2. CHEAP – en plakatudstilling: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 4.740 kr. Arrangementet afvikles i Meinungsgade 9-11. april.

Ansøger søger om støtte til en plakatudstilling med temaet Money og med 22 deltagende kunstnere - heraf 10 fra Danmark, samt fernisering, en koncert og en workshop. Udstillingen vil senere forsætte sit liv flere steder.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 4.740 kr. til projektet.

3. Værestedet Transmogriffen: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Transmogriffen på 10.000 kr. Arrangementet finder sted fra d. 1.-3. april i Griffenfeldsgade.

Ansøger søger om støtte til forplejning og oplæg i forbindelse med en uddannelsesweekend for kommende frivillige på Værestedet Transmogriffen, et sted for ensomme og sårbare unge i alderen 15-30 år.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget diskuterer om man vil støtte en uddannelsesweekend for kommende frivillige, som principielt ikke er et åbent arrangement.

4. UNG SCENE: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 10.000 kr. Arrangementet finder sted torsdag d. 14. april i KoncertKirken, Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til en aften med 4 unge bands i KoncertKirken - der hver har deres bud på hvordan musik i 2016 skal lyde.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

5. The Bridge Radio: Live-Radio and Radio School: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra The Bridge Radio på 10.000 kr. Arrangementet finder sted marts-juli i Osramhuset (et enkelt radio-show afvikles dog i Trampolinhuset).

Ansøger søger om støtte til at afholde 5 radioworkshops og 5 offentlige live-radioshow med efterfølgende debat. Emnerne for radioen er migration, asylsystemmet, grænser og mennesker i bevægelse.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

6. Èn til Tak: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Teaterforeningen SuperTanker og Café Viking på 20.000 kr. Arrangementet finder sted marts-maj på Café Viking.

Ansøger søger om støtte til at en række teaterforestillinger på værtshuset Café Viking. Forestillingerne skal fortælle stamgæsternes historier.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget diskuterer om der er et samarbejde, som kan medføre støtte.

7. SK8 4 ALL N-BRO: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra SK8 4 ALL på 17.000 kr. Arrangementet finder sted ved Skaterbanen i Nørrebroparken d. 23. april og 21. maj.

Ansøger søger om støtte til at afholde 2 heldagsevents med instruktører for unge - specielt piger i aldersgruppen 6-16 år. De unge skal findes via skoler og fritidshjem.   

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da ansøgerne ikke er fra Nørrebro og da der ikke er lokale samarbejdspartnere.

8. GrowScience – Performance Lectures: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra GROW på 10.000 kr. Arrangementet finder sted fra 29. marts og 7 uger frem til 16. maj.

Ansøger søger om støtte til at afvikle 6 forestillinger med hver sin gruppe studerende, hvor de skal anvende akademiske redskaber og teorier og bruge rekvisitter fra 6 forskellige kontinenter.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

9. Projekt Umage – At mødes i 48 timer: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 7.500 kr. Arrangementet finder sted 22.-24. april i en hytte i Farum.

Ansøger søger om støtte til at afvikle en hytteweekend, hvor 20 deltagere i alderen 18-26 år skal samskabe og lære hinanden at kende. Ideen er at nye bekendtskaber vil styrke sammenhængskraften og give de unge mod på at engagere sig lokalt. Processen filmes og skal efterfølgende bruges på nettet og facebook mm.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser projektet, da det dels foregår udenfor Nørrebro og da der ikke er sikkerhed for at de medvirkende kommer fra Nørrebro.

10. Børn på flugt dag IV - 2016: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Alverdens Børn, VerdensKulturCentret, Trampolinhuset m.fl. på 20.000 kr. Arrangementet finder sted 5. juni i VerdensKulturCentret.

Ansøger søger om støtte til at afvikle et heldags-arrangement, hvor flytningebørn fra asylcentre på Sjælland fragtes til VerdensKulturCentret og møder børn, unge og voksne fra Nørrebro til en dag i festens tegn med magi, musik og workshops.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projektet, da de netværksdannende elementer findes at være opfyldt.

11. Fire koncerter under Copenhagen Jazz Festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra en borger på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 1.-3. juli i Litteraturhaus og KoncertKirken Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde 4 jazzkoncerter under Copenhagen Jazz Festival. Koncerterne afholdes i dagtimerne.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er lokale samarbejdspartnere.

12. Fantasirum: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Forfattergården og Kastaniehuset på 20.000 kr. Arrangementet finder sted i april måned i de to institutioner i De Gamles By.

Ansøger søger om støtte til at afholde 4 kunstworkshops for 60 børn fra de to institutioner.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen, da projektet vurderes at høre til institutionens kerneydelser, og som sådan burde finansieres af institutionens budget.

13. ’Løb for liv’ – et Sundhedsløb: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Professionsskolen Metropol og Masanga DK på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 11. maj med start og slut på Professionsskolen Metropol.

Ansøger søger om støtte til at afholde et sundhedsløb, som er åbent for alle, med et deltagergebyr på 100 kr. til bl.a. bluser. Løbet er tænkt som reklameoptakt til en konference om piger og kvinders sundhed mm. Støtten fra Lokaludvalget skal dække PR og forplejning.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

14. INDOJAZZ i KoncertKirken: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KoncertKirken på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 26. april i Koncertkirken, Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde en koncert hvor to indiske musikere møder tre danske førende jazzmusikere.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

15. Micro Macro Monde Lounge 1 - LIVing: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Micro Macro Habitat Lounge på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 16. april i Koncertkirken, Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde et opstartende netværksmøde/workshop, der skal munde ud i et mikrofællesskab og en Micro Macro Habitat landsby på Nørrebro.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget afviser ansøgningen da ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er lokale samarbejdspartnere.

16. Jungletrommer og dans for børn: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra 4 lokale legepladser, samt Foreningen Kulturbroen på 20.000 kr. Arrangementet finder sted 1. juni til 1. september flere steder på Nørrebro.

Ansøger søger om støtte til at afholde otte afrikanske musik-, undervisning- og dansearrangementer fire steder på Nørrebro bl.a. i Nørrebro Parken, Hans Tavsens Parken mm.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projektet, da de netværksdannende elementer findes at være opfyldt.

17. Forårsmarked på Stefansgade: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Pleasant på 10.000 kr. Arrangementet finder sted en lørdag i maj i Stefansgade.

Ansøger søger om støtte til at udvikle og afholde et gademarked i Stefansgade for lokalområdets butikker og madvogne.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

18. Hjemmearkivet: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Det Ekstatiske Feministiske Arbejdskollektiv og Astrid Noacks Atelier på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 1.-22. april i Astrid Noacks Atelier.

Ansøgerne beder om støtte til at indkøbe materialer til et workshopforløb og en udstilling. Temaet tager udgangspunkt i begrebet "Hjemmet".

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

19. NETWORKING - LOKALMILJØET KRING BLÅGÅRDS PLADS: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KoncertKirken på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 12. april i Koncertkirken, Blågårds Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde et dating/samarbejds-event mellem en række af lokalmiljøets aktører med efterfølgende koncert.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

20. Eccyesist præsenterer Karen Gwyer: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Eccyesis på 10.000 kr. Arrangementet finder sted 7. maj på Mayhem.

Ansøger søger om støtte til at afholde tre koncerter med en amerikansk musiker og to Nørrebro musikere, på Mayhem.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projektet.

21. Afrikansk på tværs og på trods: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Wilma Version, Cph Muay Thai m. fl. på 20.000 kr. Arrangementet finder sted lørdag d. 28. maj på Den Røde Plads.

Ansøger søger om støtte til at afholde et kombineret bokse-, danse- og musikarrangement på Den Røde Plads med bokseklub, danseklub, Illutron m.fl.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projektet, da de netværksdannende elementer findes at være opfyldt.

LØSNING

 1. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Koncert med Dávur Juul Magnussen.
 2. Lokaludvalget bevilger op til 4.740 kr. til projekt: CHEAP – en plakatudstilling.
 3. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Værestedet Transmogriffen.
 4. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: UNG SCENE.
 5. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: The Bridge Radio: Live-Radio and Radio School.
 6. Lokaludvalget diskuterer projekt: Èn til Tak.
 7. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: SK8 4 ALL N-BRO.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: GrowScience – Performance Lectures.
 9. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Projekt Umage – At mødes i 48 timer
 10. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Børn på flugt dag IV - 2016.
 11. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fire koncerter under Copenhagen Jazz Festival.
 12. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fantasirum.
 13. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: ’Løb for liv’ – et Sundhedsløb.
 14. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: INDOJAZZ i KoncertKirken.
 15. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Micro Macro Monde Lounge 1 - LIVing.
 16. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Jungletrommer og dans for børn.
 17. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Forårsmarked på Stefansgade.
 18. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Hjemmearkivet.
 19. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Eccyesist præsenterer Karen Gwyer.
 20. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: NETWORKING - LOKALMILJØET KRING BLÅGÅRDS PLADS.
 21. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Afrikansk på tværs og på trods.

Beslutning

1. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere.

2. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Jannich Kofoed, Karina Bergman, Kim Christensen og Sven Knudsen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 4.740 kr. til projektet.

3. Der blev stillet forslag om at bevilge op til 10.000 kr. til projektet.
For stemte: Gitte Kristensen, Karina Bergman, Lars Christiansen, Masti Jutka og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Kim Christensen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen og Thomas Fredsø
Undlod at stemme: Karen Møller.
Forslaget blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at der søges om støtte til et lukket arrangement. Ansøger opfordres til at søge §18 midler.

4. Der var afstemning om indstillingen.
Imod stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen og Masti Jutka.
Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at det projekt der søges om støtte til ikke er bydelsrettet.

5. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Karina Bergman.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

6. Der blev stillet forslag om at bevilge op til 20.000 kr. til projektet.
Imod stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Kim Christensen, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Ændringsforslaget blev nedstemt.
Der blev stillet forslag om at bevilge op til 10.000 kr. til projektet.
For stemte: Kim Christensen og Lars Christiansen
Imod stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Ændringsforslaget blev nedstemt.
Der blev stillet forslag om at bevilge op til 6.500 kr. til pr.
For stemte: Erik Brandt, Gitte Kristensen og Mogens Petersen
Imod stemte: Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Kim Christensen, Lars Christiansen Masti Jutka, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Ændringsforslaget blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere.

7. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere.

8. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen og Niels Clemmensen.
Imod stemte: Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jette Nielsen, Karina Bergman, Masti Jutka, Mogens Petersen, Sven Knudsen og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Thomas Fredsø.
Indstillingen blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at er søges om støtte til et uddannelsesforløb.

9. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, dels da projektet foregår udenfor Nørrebro og dels da Lokaludvalget ikke vurderer at der er sikkerhed for at de medvirkende kommer fra Nørrebro.

10. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen og Thomas Fredsø.
Imod stemte: Jannich Kofoed og Vagn Lauridsen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Masti Jutka deltog ikke i behandlingen af ansøgningen, da hun var inhabil.

11. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere.

12. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at projektet høre til institutionens kerneydelser og derfor burde finansieres af institutionens eget budget.

13. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen og Niels Clemmensen.
Imod stemte: Jannich Kofoed, Karina Bergman, Masti Jutka, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Sven Knudsen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet. Tilsagnet er betinget af, at Nørrebro Lokaludvalgs logo kommer på løbetrøjer og muleposer.

14. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Kim Christensen og Lars Christiansen.
Imod stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen.
Indstillingen blev nedstemt.
Der blev stillet ændringsforslag om at bevilge op til 5.000 kr. til projektet.
For stemte: Erik Brandt og Masti Jutka.
Imod stemte: Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Karina Bergman, Kim Christensen, Lars Christiansen Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen.
Ændringsforslaget blev nedstemt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at projektet ikke er bydelsrettet.

15. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at ansøger ikke er fra Nørrebro og da der ikke er nogen lokale samarbejdspartnere.

16. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Jannich Kofoed og Karina Bergman.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.

17. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Karina Bergman.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

18. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen og Niels Clemmensen.
Imod stemte: Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jette Nielsen, Karina Bergman og Masti Jutka.
Undlod at stemme: Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Indstillingen blev nedstemt.
Der var uenighed om begrundelsen for afvisning var korrekt, og der blev derfor foretaget en ny afstemning.
For stemte: Erik Brandt, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen og Niels Clemmensen.
Imod stemte: Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jette Nielsen, Karina Bergman, Masti Jutka, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Undlod at stemme: Flemming Jensen og Sven Knudsen.
Ansøgningen afvises, da Lokaludvalget vurderer at der er tale om et lukket arrangement.
Niels Clemmensen, Kim Christensen, Erik Brandt, Mogens Petersen, Lars Christiansen, Jens Villadsen og Karen Møller kom med følgende protokolbemærkning: ”Vi er ikke enige i begrundelsen for at afslå ansøgningen”

19. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Karina Bergman.
Undlod at stemme: Masti Jutka.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

20. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Karina Bergman.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

21. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen, Sven Knudsen, Thomas Fredsø og Vagn Lauridsen.
Imod stemte: Jette Nielsen og Karina Bergman.
Undlod at stemme: Jannich Kofoed og Masti Jutka.
Indstillingen blev vedtaget og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet.