9. Høring: Indskrænkning af nattilladelser på bevillingsområdet (2016-0064668)

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Beskæftigelses- og Erhvervsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar.

PROBLEMSTILLING

Bevillingsnævnet vil ændre nævnets praksis - og som et forvarsel sender de ændringerne i høring :

Der lægges op til følgende praksisændring:
• Der kommer stop for nye nattilladelser nætter efter søndage til torsdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).
• Der kommer stop for nye nattilladelser efter kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage i gaderne Blågårdsgade, Fælledvej, Ravnsborggade samt dele af Nørrebrogade (nr. 1-27 og 2-26).

Baggrunden er, at beboerne i området oplever et stadigt mere livligt natteliv med deraf følgende støjgener. Desuden viser undersøgelser, at der i disse gader er en meget stor beboelsestæthed på mellem 196 og 247 beboere pr. 100 meter gade. Der er allerede en del restaurationer med nattilladelse i disse gader, og der er registreret en stigning i antallet af nattilladelser i området de senere år.

Kommunens undersøgelser i andre områder af byen viser, at i områder med mange restaurationer med nattilladelser, er der betydelig øget risiko for, at der opstår gener fra nattelivet for de omkringboende.

Hensynet til de mange beboeres nattesøvn i disse gader, særligt nætter før hverdage, vurderes af ovenstående grunde at måtte veje tungere end hensynet til, at nye restaurationer kan få nattilladelse til ud over kl. 02.00 nætter efter fredage og lørdage.

Høringsperiode: 17.03.16 til 08.04.16.

LØSNING
Lokaludvalget bemyndiger Beskæftigelses- og Erhvervsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar.

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Beskæftigelses- og Erhvervsarbejdsgruppen til at udarbejde et høringssvar.