Mødedato
29-09-2015 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagordenen (2015-0215462)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2015-0215471)
3Meddelelser (2015-0215500)
4Udsendelse af dagsordenen (2015-0215542)
5Ny helhedsplanen på Indre Nørrebro (2015-0217479)
6Henvendelse til Teknik- og Miljøudvalg vedr. Jagtvejskorridoren (2015-0217645)
7Henvendelse vedrørende Byoasen (2015-0216311)
8Høring: Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2008 (2015-0215936)
9Høring: Ny adgangsvej til Mjølnerparken (2015-0216135)
10Høring: Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by (2015-0215876)
11Høring: Justering af klynger og netværk (2015-0215876)
12Medlemsforslag: Julebelysning (2015-0216239)
13Byens Puls (2015-0217640)
14Evt. (2015-0215510)