Mødedato
29-08-2017 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen (2017-0292889)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2017-0292898)
3Diskussion af bandekonflikten på Nørrebro (2017-0292270)
4Medlemsforslag: Støtte til Vores Nørrebro (2017-0301588)
5Ny mødedato for lokaludvalgsmødet i oktober (2017-0291996)
6Udpegninger af medlemmer til følgegruppe og bedømmelsesudvalg i forbindelse med etablering af kunst på Blågårds Plads (2017-0292361)
7Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser mv. (2017-0294761)
8Henvendelse til Socialudvalget vedrørende Budget 2018 (2017-0295505)
9Naboorientering om etablering af 17 ungdomsboliger på Jagtvej 111 (2017-0292216)
10Høring: Projektforslag for Rantzausgade (2017-0294135)
11Høring: Lokalplaner i bymidter (2017-0294235)
12Høring: Udkast til skybrudsprojektpakke 2019 (2017-0294057)
13Høring: Budgetforslag 2018 (2017-0294303)
14Eget projekt: Brugerråd for Assistens Kirkegård (2017-0296171)
15Eget projekt: Borgermøde om Stefansgade (2017-0295341)
16Eget projekt: Kommunalvalg arrangement (2017-0296505)
17Meddelelser (2017-0292904)
18Evt. (2017-0292910)