10. Meddelelser (2017-0126354)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet
 

 

Formandsskabet
 

 

Tovholdere

 

 

Følge- og styregrupper

Beslutning

Sekretariatet: Virksomhedspraktikant og praktikant

Formandskabet: Renovation af skoler i overførselssagen

Tovholdere:

Følge- og styregrupper: Midtvejsevaluering af Områdefornyelsen Nørrebro, borgermøde om Hans Tavsens Park.