3. Udpegning af medlem til byggeudvalg i forbindelse med flytning af bibliotek til Nørrebrohallen (2017-0129398)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger et medlem til et kommende byggeudvalg i forbindelse med flytningen af Nørrebro Bibliotek over i Nørrebrohallen.

Problemstilling

Der skal etableres et byggeudvalg, som skal følge ombygningen af keglebanen i Nørrebrohallen ifm. flytningen af Nørrebro Bibliotek. Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at udpege et medlem til byggeudvalget. Foruden et medlem fra lokaludvalget, er det besluttet at der skal sidde én fra lokaludvalgets sekretariat og forskellige repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, bl.a. fra Kultur N.  

Pt. kendes hverken mødefrekvens eller mødetidspunkt(er). Da byggeudvalget muligvis mødes allerede i april måned, skal der allerede nu udpeges en repræsentant fra lokaludvalget.    

Løsning

Lokaludvalget udpeger et medlem til et kommende byggeudvalg i forbindelse med flytningen af Nørrebro Bibliotek over i Nørrebrohallen

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Mogens Petersen som medlem af byggeudvalg i forbindelse med flytningen af Nørrebro Bibliotek over i Nørrebrohallen.