6. Høring: Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune (2017-0129535)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Kommunen ønsker at lette byrden for erhvervslivet - og beder derfor om hjælp til at simplificere regler, som erhvervslivet og andre oplever som unødig bebyrdende.

Kommunen peger selv på regler indenfor:

1. Tilladelser og godkendelser. Fx for miljøområdet vedrørende spildevand, affald, jordforurening, miljøgodkendelser m.v. Sagsbehandling i forbindelse med at søge tilladelse til brug af offentlig vej – eksempelvis gravetilladelse, tilladelser til udendørsservering, vareudstillinger mv.
2. Regler inden for fx byggeområdet - eksempelvis vedrørende byggesager og tilladelser, spørgsmål om ejendomme, gebyrer m.v.
3. Regler i forbindelse med lønrefusion (fx i forbindelse med barsel eller sygdom) eller tilskudsordninger (fx praktik, løntilskud eller flexjob).
4. Bevillinger, fx alkohol- eller natbevilling.
5. Erhvervsparkering.

Høringsperiode: 14.03.17 til 31.03.17

Høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg har følgende kommentarer til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens høring om regelforenkling:

Lokaludvalget kan ikke acceptere, at forvaltningen sender en høring ud med en høringsperiode på kun godt 2 uger. Høringsperioden skal være på minimum 6 uger for at den kan behandles ordentlig.

Forvaltningen ønsker kun svar fra erhvervslivet. Vil andre parter blive hørt efterfølgende? De emner, som forvaltningen lister op, er områder, som berører mange mennesker i byen, ikke kun erhvervslivet.

Forvaltningen spørger om bevillinger - f.eks. alkohol- og natbevillinger. Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere haft en høring om Forskrift for udendørs musikarrangementer og Kultur- og Fritidsforvaltningen har aktuelt en proces kørende, som skal munde ud i en plan for Nattelivet, og har haft en høring om dette i starten af året. Høringssvarene fra Lokaludvalget er vedlagt – men hovedpunkterne opsummeres her:

  • Én indgang for klager over støj

  • Et app-baseret klagesystem

  • Tilstrækkelige ressourcer til kontrol og opfølgning på tilladelser

  • Et bøde-klippekort-system for mindre overtrædelser af vilkår i tilladelser og miljøvilkår

  • Et moratorium på alkohol- og natbevillinger indtil en nattelivsplan er vedtaget.

 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar til åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune, udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget blev enige om kun at sende de første to afsnit af udkastet.