8. Godkendelse af Bydelsplan (2017-0126112)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til Bydelsplan 2017.

Problemstilling

Det er nu tid til, at bydelsplanen skal godkendes endeligt af Lokaludvalget. Når bydelsplanen er godkendt af Lokaludvalget, sendes den til Center for Byudvikling d. 31. marts. Herefter sendes den i høring i de forskellige forvaltninger i Københavns Kommune.

Det politiske indhold og formuleringer blev debatteret på sidste lokaludvalgsmøde. Bydelsplanen er nu gennemskrevet med rettelser, og flere af kapitlerne er sendt ud løbende i uge 11 og 12 til kommentering.

Den samlede bydelsplan eftersendes pr. mail senest mandag d. 27. marts om morgenen. Hvis man ønsker det, kan man hente en trykt udgave af bydelsplanen i sekretariatet fra mandag d. 27. marts.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til Bydelsplan 2017.

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.

For stemte: Erik Brandt, Bjarke Kvænø, Britta Fabricius, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Kim Christensen, Lars Christiansen, Maja Gregersen, Paul Opstrup, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas fredsø.

Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget godkendte udkast til Bydelsplan 2017 med de faldende bemærkninger.