1. Godkendelse af dagsordenen (2017-0126322)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

 

Afbud

Flemming Jensen

Martin Maric, Paul Opstrup deltager i stedet

 

Fravær uden afbud

Joachim Vincentz

Mette Jokumsen

Sven Knudsen

Søren Gravesen-Hvass

Tim Stojanovic

 

Erik Brandt gik kl. 19.45 efter behandlingen af pkt. 8

Bjarke gik kl. 20.10 efter behandlingen af pkt. 9.2