Mødedato
28-03-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2019-0079901)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0079906)
3 Oplæg: Medborgerne (2019-0079765)
4 Placering af nye daginstitutioner på Nørrebro (2019-0079756)
5 Henvendelse til de andre Lokaludvalg vedr. små erhvervsdrivende og butikslivet i København (2019-0079537)
6 Udlicitering af driften af de grønne områder på Nørrebro (2019-0078806)
7 Skatervenligt byrumsinventar på Den Røde Plads (2019-0079646)
8 Brug af borgerpanel til høring om handlingsplan for vejstøj (2019-0078160)
9 Høring: Høring: Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2020 (2019-0079786)
10 Henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. 48 Timer (2019-0078298)
11 Godkendelse af puljeregnskab (2019-0079747)
12 Egne projekter (2019-0079683)
13 Byens Puls (2019-0062551)
14 Meddelelser (2019-0079912)
15 Evt. (2019-0079918)