Mødedato
28-03-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (2019-0079901)

2

Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0079906)

3

Oplæg: Medborgerne (2019-0079765)

4

Placering af nye daginstitutioner på Nørrebro (2019-0079756)

5

Henvendelse til de andre Lokaludvalg vedr. små erhvervsdrivende og butikslivet i København (2019-0079537)

6

Udlicitering af driften af de grønne områder på Nørrebro (2019-0078806)

7

Skatervenligt byrumsinventar på Den Røde Plads (2019-0079646)

8

Brug af borgerpanel til høring om handlingsplan for vejstøj (2019-0078160)

9

Høring: Høring: Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2020 (2019-0079786)

10

Henvendelse fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. 48 Timer (2019-0078298)

11

Godkendelse af puljeregnskab (2019-0079747)

12

Egne projekter (2019-0079683)

13

Byens Puls (2019-0062551)

14

Meddelelser (2019-0079912)

15

Evt. (2019-0079918)