1. Godkendelse af dagsordenen (2016-0327863)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen og optog et ekstra punkt: Bydelsplan status som punkt 9.

 

Afbud

Anoir Hassouni
Karen Straarup Møller, suppleant indkaldt, men forhindret
Rikke Levin Andresen
Mette Jokumsen
Flemming Jensen
Nis Wiborg, suppleant Thomas Fredsø deltager
Joachim Vincentz, suppleant Kristoffer B. Ladefoged deltager
 

 

Fravær uden afbud

Søren Gravesen-Hvass

 

Gitte Kristensen ankom kl. 17.50 under punkt 3
Martin Maric ankom kl. 18.15 under punkt 7