6. Ildsjælpris komite (2016-0326927)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger en række medlemmer til Ildsjælpris komiteen.

Problemstilling

Lokaludvalget skal i slutningen af november vanen tro uddele Årets Ildsjælpris til én, der har gjort en forskel på Nørrebro.

Tovholder er næstformand Lars Vestergaard Christiansen. Men der er brug for flere medlemmer til til en komite, som dels skal planlægge og udføre kårings-arrangementet og dels sidde i dommerkomiteen.

Komiteen skal være med til at planlægge og udføre årets kåring samt naturligvis at indstille en vinder til lokaludvalget på mødet d. 17. november.

Der er afsat 25.000 kr. til Ildsjælprisen af puljemidlerne - heraf er de 10.000 kr. øremærkede til årets vinder(e).

Løsning

Lokaludvalget udpeger en række medlemmer til Ildsjælpris komiteen.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Gitte Kristensen, Kim Christensen, Lars Vestergaard Christiansen, Jannich Rønne Kofoed, Jens Villadsen og Masti Jutka til Ildsjælpris komiteen, der skal planlægge og udføre årets kåring.