7. Rantzausgade (2016-0330878)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og beslutter at rette henvendelse til forvaltningen om en midlertidig løsning i Rantzausgade, der sikrer gaden trafikalt indtil der findes en permanent løsning på trafiksituationen.

Problemstilling

Rantzausgade har længe været en meget farlig gade i København med mange personskader. Lokaludvalget har i en årrække fulgt trafiksikkerheden i gaden og blandt andet i bydelsplan 2013 ønsket, at Rantzausgade gøres til en strøggade. Der er af flere omgange afsat midler til trafiksanering af Rantzausgade, men der er ikke sket fysiske ændringer endnu. Områdefornyelse Nørrebro har sammen med de lokale borgere lavet et program for Rantzausgade, men det er pt ikke afklaret, hvornår projektet bliver anlagt. Derfor indstilles det, at Lokaludvalget henvender sig til forvaltningen med ønsket om en midlertidig løsning, der kan højne trafiksikkerheden i Rantzausgade indtil en permanent løsning anlægges.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter at rette henvendelse til forvaltningen om en midlertidig løsning i Rantzausgade, der sikrer gaden trafikalt indtil der findes en permanent løsning på trafiksituationen.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede og besluttede at rette henvendelse til forvaltningen om en midlertidig løsning i Rantzausgade, der sikrer gaden trafikalt indtil områdefornyelsen finder en permanent løsning på trafiksituationen.