2. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2016-0327888)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere, samt oplæg til efterretning.

Problemstilling

I de første 30 minutter af mødet, er der åbent for henvendelser fra borgere, der har spørgsmål, ideer, projekter eller lignende, som de ønsker at forelægge for Nørrebro Lokaludvalg.
Løsning

Løsning

Lokaludvalget tager eventuelle henvendelser fra borgere, samt oplæg til efterretning.

 

Beslutning

Der var ingen henvendelser fra borgere.