13. Meddelelser (2016-0327928)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet
 
 
Formandsskabet
 
 
Tovholdere
 
 
Følge- og styregrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
 
Formandsskabet:
Belægning på Den Røde Plads, Pressedækning
 

Tovholdere:
Støjgrupper og mere opmærksomhed, fredning af Assistens, Møllegade/Guldbergsgade møde

Følge- og styregrupper: