8. Holger Petersen grunden (2016-0330211)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at afgive kommentarer på det foreslåede byggeri på Holger Petersen grunden.

Problemstilling

Holger Petersen grunden afgrænses af de store flade fabriksbygninger mod Hamletsgade, Tagensvej og Nannasgade samt af boligerne Tagensvej 83, der i baggården grænser op mod baggården til huse i Baldersgades. Ejerne af grunden arbejder med planer om at opføre et begrænset antal boliger ud mod Nannasgade og op mod baggården til husene i Baldersgade. Derudover så er der også planer om at opføre et parkeringshus der, hvor der i dag er dækcenter (ved krydset mellem Hamletsgade og Nannasgade), og fjerne muligheden for parkering på resten af grunden. Både ejeren af grunden og Københavns Kommune vil gerne have Lokaludvalgets kommentarer til det foreslåede byggeri.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at afgive kommentarer på det foreslåede byggeri på Holger Petersen grunden.

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at afgive kommentarer på det foreslåede byggeri på Holger Petersen grunden.