4. Medlem af følgegruppe Sølund (2016-0326892)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalg udpeger et medlem af Lokaludvalget til følgegruppe Sølund. 

Problemstilling

Når den nye lokalplan for Sølund er vedtaget nedsættes en følge- og interessentgruppe. Lokaludvalget er blevet bedt om at stille med et medlem til denne gruppe. Gruppen skal følge byggeriet og være behjælpelig med gode råd undervejs i byggeprocessen.

 

Løsning

Lokaludvalg udpeger et medlem af Lokaludvalget til følgegruppe Sølund.

 

Videre proces

Det udpegede medlem indrapporteres efter valget til BR.

 

Beslutning

Lokaludvalg udpegede Sven Knudsen til følgegruppe Sølund.