5. 2-3 medlemmer til følgegruppe Kampsportens Hus (2016-0326906)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger 2-3 medlemmer af lokaludvalget til Følgegruppe for Kampsportens Hus.

Problemstilling

Kampsportens Hus på Skodagrunden skal have et udkast til en arkitektkonkurrence klar i februar 2017, så den kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2016/2017. Til dette arbejde nedsættes en udviklingsgruppe med bl.a. Kaj Nielsen, Nørrebro Taekwondo og Idrætsrådet.

Desuden nedsættes en ekstern følgegruppe, hvor både Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at udpege 2-3 medlemmer. Følgegruppen forventes at have 2-3 møder frem til april 2017.

Løsning

Lokaludvalget udpeger 2-3 medlemmer af lokaludvalget til Følgegruppe for Kampsportens Hus.

Videre proces

De udpegede medlemmer indrapporteres efter valget til BR.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Flemming Jensen, Bjarke Kværnø og Mogens Petersen til Følgegruppe for Kampsportens Hus.