9. Bydelsplan status (2016-0336577)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter status på egne projekter til Bydelplansarbejdet.
  2. at Lokaludvalget beslutter, at der skal foreligge en oversigt over bydelsplansarbejdet fra styregruppen på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober.
  3. at Lokaludvalget på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober overfører evt. ubrugte dele af Bydelplan-midlerne til Byens Puls.

Problemstilling

Udvalgsmedlem Masti Jutka ønsker, at Lokaludvalget diskuterer status på Bydelsplanarbejdet. Herunder, hvad der er planlagt af egne projekter.

Styregruppen kan løbende godkende midler til mindre projekter i forbindelse med Temagruppernes arbejde, mens større projekter skal godkendes af Lokaludvalget.

Masti Jutka ønsker, at Lokaludvalget beslutter, at der på næste møde foreligger en oversigt over bydelsplansarbejdet fra styregruppen.

Indtil i dag er der øremærket 90.000 kr af de afsatte 200.000 kr til bydelsplansarbejdet.

Medlem Masti Jutka ønsker drøftelsen, da hendes ønske er, at evt. overskydende midler fra egne projekter og tilbageførte midler fra andre projekter føres tilbage i puljen, så de frivillige foreninger har mulighed for at søge dem til blandt andet julearrangementer.  

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter status på egne projekter til Bydelplansarbejdet.
  2. Lokaludvalget beslutter, at der skal foreligge en oversigt over bydelsplansarbejdet fra styregruppen på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober.
  3. Lokaludvalget på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober overfører evt. ubrugte dele af Bydelplan-midlerne til Byens Puls

 

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede status på egne projekter til Bydelplansarbejdet.

2. Lokaludvalget besluttede, at der skal foreligge en oversigt over bydelsplansarbejdet fra styregruppen på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober.

3. Lokaludvalget besluttede at overføre evt. ubrugte dele af Bydelsplan-midlerne til Byens Puls på lokaludvalgsmødet d. 26. oktober.