3. Orientering om status på Nørrebro Miljøpunkts arbejde (2016-0326952)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager orientering om status på Nørrebro Miljøpunkts arbejde til efterretning. 

Problemstilling

Anders Jensen fra Nørrebro Miljøpunkt kommer og orienterer om arbejdet med de projekter som Nørrebro Lokaludvalg støtter.

Løsning

Lokaludvalget tager orientering om status på Nørrebro Miljøpunkts arbejde til efterretning. 

 

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orientering om status på Nørrebro Miljøpunkts arbejde til efterretning.