10. Cykelstiplan 2017-2025 (2016-0329786)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Cykelstiplan 2017-2025.  

Problemstilling

København Kommunes cykelstiplan skal fornyes. Cykelstiplanen er er en oversigt over, hvor der ønskes brede cykelstier, hvor der mangler cykelstier (og ønskes fremover) samt hvilke kryds, der er farlige.

Alle lokaludvalg var inviteret til en workshop d. 5. september om Cykelstiplan 2017-2025. På workshoppen skulle de fremmødte komme med input til de tre ting, der indgår i Cykelstiplanen.

Alle lokaludvalg bliver nu bedt om at tjekke, at forvaltningen har forstået deres input korrekt. Derudover er der også mulighed for at komme med supplerende input, hvis der er noget mangler.

Kort og andet materiale vil blive eftersendt eller omdelt på mødet.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Cykelstiplan 2017-2025.     

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at komme med input til Cykelstiplan 2017-2025.