11. Eget projekt: Netværksmøde om tryghedsløft (2016-0330420)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter op til 1.000 kr. af puljemidlerne til at afholde et netværksmøde om tryghedsløft på pladsen foran Guldbergskolen / Sjællandsgade bad / Simeonskirken samt på Prinsesse Charlottes Gade.

Problemstilling

I forbindelse med høringen om Tryghedsløft tidligere på året er der kommet rigtig mange klager over problemer på pladsen foran Guldbergskolen / Sjællandsgade bad / Simeonskirken samt på Prinsesse Charlottes Gade.

I Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har vi vendt henvendelserne og har anbefalet, at der afholdes et møde med interessenterne omkring pladsen (og gaden). Til mødet inviteres også Center for Sikker By, SSP og politiet.

Løsning

Lokaludvalget afsætter op til 1.000 kr. af puljemidlerne til at afholde et netværksmøde om tryghedsløft på pladsen foran Guldbergskolen / Sjællandsgade bad / Simeonskirken samt på Prinsesse Charlottes Gade.

Beslutning

Lokaludvalget afsatte op til 1.000 kr. af puljemidlerne til at afholde et netværksmøde om tryghedsløft på pladsen foran Guldbergskolen / Sjællandsgade bad / Simeonskirken samt på Prinsesse Charlottes Gade.