8. Henvendelse vedr. rapport om Partikelforurening (2019-0044325)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling vedr. rapport om Partikelforurening.

Problemstilling

Den arbejdsgruppe der har arbejdet med rapporten om Partikelforurening ønsker at få rapporten sendt ud til de relevante borgmestre. Sammen med rapporten sendes en henvendelse, som arbejdsgruppen håber kan blive sendt på vegne af alle lokaludvalgene i København.

Udkast til henvendelse:

Vedrørende: Offentliggørelse af undersøgelse af ultrafine partikler langs stærkt trafikerede veje i København

Bispebjerg og Nørrebro Lokaludvalg har fået udarbejdet en rapport om partikelforurening hos Miljøpunkt Nørrebro. Rapporten tager afsæt i en række målinger af ultrafine partikler langs de største veje, særligt i daginstitutioner, byens torve og legepladser samt i de mange almene boliger langs disse veje.

Kort fortalt: Rapportens anbefalinger og forslag er baseret på en læsning af den eksisterende videnskabelige litteratur og rapporter om luftforurening, samt tolkninger af egne målinger i bydelene. Vores konklusion er, at sygdom og antallet af for tidlige dødsfald fra dieselforurening med stor sandsynlighed er undervurderet i det officielle luftovervågningsprogram.

Der er derfor brug for en grundigere undersøgelse af konsekvenserne for københavnerne og hvorvidt man med store såvel som små indsatser kan afhjælpe konsekvenserne.

Vores anbefalinger i det fremadrettede arbejde med luftforurening i København er:

  • Indsats mod luftforurening i børneinstitutioner er påkrævet og tænkt ind i indretning af institutioner, når nye institutioner bygges.
  • Indsats ift. luftforurening på torve og legepladser, hvor byens borgere opholder sig, når der er myldretid og spidsbelastning i luftforurening.
  • Miljøzonen skal udvides, så alle bydele er omfattet.
  • Miljøzonen bør omfatte flere typer af køretøjer.
  • Euronorm 4 og 5 køretøjer skal underlægges krav om filter.
  • Luftforureningens ”sociale slagside”, hvor borgere i almene bebyggelser rammes højst, bør undersøges.
  • Kan de skrappe krav til arbejdsmiljø være en løftestang for renere luft til alle københavnere?

Vi har vedlagt rapporten og håber at I ikke blot læser rapporten, men også igangsætter nødvendige initiativer, så vi sammen kan gøre noget ved luftforurening og de konsekvenser, det har for københavnerne.

 Herudover er I velkommen til at deltage i debatmøde tirsdag d. 9. april kl. 17-19 i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3. sal. Vi har inviteret et panel af miljøordfører folketingskandidater til debat om den statslige side af sagen.  

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til henvendelse til Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling vedr. rapport om Partikelforurening.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til henvendelse til Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen og Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling vedr. rapport om Partikelforurening.