6. Rokeringssager (2019-0046248)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formaden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender, at medlem Rasmus Riley er fraværende pga. nyt arbejde frem til februar 2020, og at hans 1. suppleant Claus Aarestrup indtræder i hans sted.

Problemstilling

Lokaludvalget godkender, at medlem Rasmus Riley er fraværende pga. nyt arbejde frem til februar 2020, og at hans 1. suppleant Claus Aarestrup indtræder i hans sted.

Løsning

Lokaludvalget godkender, at medlem Rasmus Riley er fraværende pga. nyt arbejde frem til februar 2020, og at hans 1. suppleant Claus Aarestrup indtræder i hans sted.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte, at medlem Rasmus Riley er fraværende pga. nyt arbejde frem til februar 2020, og at hans 1. suppleant Claus Aarestrup indtræder i hans sted.