12. Høring: Kampsportens hus - lokalplanforslag (2019-0044183)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Kampsportens hus - lokalplanforslag udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Der er i Københavns Kommunes Budget 2018 afsat midler til at opføre et nyt sportsanlæg, der skal rumme kampsportsforeninger fra Nørrebro og Bispebjerg, kaldet Kampsportens Hus.

Københavns Kommune har gennemført en arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget blev offentliggjort i marts 2018.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførsel af sportsanlægget.

Lokalplanen muliggør opførsel af en bygning i op til 16 meters højde, med lavere maksimale højder, mod de eksisterende omkringliggende boligbyggerier. Bygningen skal fremstå i metal og store vinduespartier, med en indre betonkonstruktion. Der fastsættes derudover bestemmelser for indretning af friarealer, nyplantning af mindst 22 træer og placering af parkering i kælder samt cykelparkering.

Høringsfrist: 5. marts.

Udkast til høringssvar:

Vi ser frem til at Kampsportens Hus realiseres. Det er et længe ventet ønske, som opfyldes nu.

Adgangsvejen til huset er lagt rundt om transformerstationen på Lygten. Det vil give gener for beboerne i ejendommen lige overfor, og der skal fjernes flere store træer for at føre vejen igennem. Det er ikke en elegant løsning.

Lokaludvalget kan forudse, at mange brugere vil komme på cykel og at cykelparkeringen omkring huset vil kunne skabe problemer. Vi skal opfordre til, at der skabes så mange cykelparkering, som det er muligt, og at der også skabes plads til cykelparkering i p-kælderen.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. høring om Kampsportens hus - lokalplanforslag udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. høring om Kampsportens hus lokalplansforslag udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.