5. Nyt medlem af reference gruppe for De Gamles By (2019-0047563)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger et medlem til reference gruppe for De Gamles By.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg skal udpege et nyt medlem til reference gruppe for De Gamles By, da Rasmus Riley, der hidtil har været medlem af referencegruppen, går på orlov.

Løsning

Lokaludvalget udpeger et medlem til reference gruppe for De Gamles By.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Claus Aarestup som medlem af reference gruppe for De Gamles By.