3. De Gamles By (2019-0055753)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg fra projekt fra Sophus Bojesen til efterretning.
  2. at Lokaludvalget drøfter forslag om at Kernehuset integreres i den nye skolebygning i De Gamles By og udvides fra 5 til 10 grupper.

Problemstilling

Vi har fået en henvendelse fra projektlederen for helhedplansarbejdet for De Gamles By. Der er i forbindelse med helhedsplansarbejdet blevet kigget på muligheden for at integrere Kernehuset i De Gamles By i den kommende skolebygning og udvide daginstitutionen fra 5 til 10 grupper, hvilket skulle kunne gøres uden at øge bygningsfodaftrykket. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil gerne høre lokaludvalgets holdning hertil med henblik på en evt. indstilling ifm. Overførselssagen.

Forslaget om at integrere og udvide institutionen sker på baggrund af et stort behov for dagsinstitutionsgrupper. På Indre Nørrebro er der behov for 10 nye grupper frem til 2027. Hvor mange flere børn de ekstra 5 grupper genererer kommer an på, hvor mange grupper, der er vuggestue og hvor mange der er børnehave. En børnehavegruppe er 22 børn og en vuggestuegruppe er 12 børn. Hvis vi antager, at der kommer 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper ekstra, er det 80 børn ekstra.

Vedlagte volumenstudie er en teknisk øvelse, der er bestilt af Byggeri København med det formål, at afklare om det er muligt at udvide Kernehuset fra 5 til 10 grupper uden at øge bygningens fodaftryk og samtidig overholde normerne for friarealer og bebyggelsesprocent mv. i lokalplanen. Volumenstudiet er ikke et udtryk for, hvordan skole og eventuelt daginstitution kommer til at se ud.  Daginstitution får ved udvidelsen fra 5 til 10 grupper et samlet fodaftryk på 600 m2.

Friarealet er på 1.100 m2 indhegnet og 700 m2 på tag = 1.800 m2 i alt.

Forvaltningen oplyser, at bygningens fodaftryk ikke øges og friarealet på terræn, som er hegnet, øges heller ikke.

Projektleder Sophus Bojesen starter punktet med en orientering om området og den politiske beslutning mm. og Katrine Nørgaard Staffolani fra Børne- og Ungdomsforvaltningen er med på mødet.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager oplæg fra projekt fra Sophus Bojesen til efterretning.
  2. Lokaludvalget drøfter forslag om at Kernehuset integreres i den nye skolebygning i De Gamles By og udvides fra 5 til 10 grupper.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede en udvidelse og en henvendelse til Overborgmesteren og Børne-unge borgmesteren, hvor Lokaludvalget ikke bakker op om en udvidelse af Kernehuset.