1. Godkendelse af dagsordenen (2019-0044180)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrbro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af punkt: De Gamles By

 

Afbud
Ida Malu Ourø Jensen, suppleant indkaldt, men deltager ikke
Majbritt Svensson, suppleant Niels Clemmensen deltager
Katharina Richter, suppleant indkaldt, men deltager ikke 

 

Fravær uden afbud
Morten Pejter Nielsen
Jacob Leth Haldorsson
Kristoffer Brinch Ladefoged
Karen Møller
Annette Bellaoui