17. Egne projekter (2019-0046280)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 10.000 kr. til projekt: Verdensmålene i spil, både på Nørrebro og i EU.
 2. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 30.000 kr. til projekt: Fælles fortælling for Nørrebro.
 3. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 18.000 kr. til projekt: Debat arrangement om partikelforurening.
 4. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 57.000 kr. til projekt: Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken.
 5. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 1.000 kr. til projekt: Flere børn i folkeskolen
 6. at Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 29.000 kr. til projekt: Erhvervsnetværk/gademarkeder.

Problemstilling

På Lokaludvalgsmødet d. 12. december blev den foreløbige årsplan godkendt og det blev nedsat projektarbejdsgrupper for de enkelte projekter. De enkelte projektarbejdsgrupper skulle lave projektbeskrivelser og følgende projekter blev godkendt på Lokaludvalgsmødet d. 24. januar:

 • Bilfri Søndag
 • Byhavefestival
 • De tavse stemmer
 • Spørgeskemaundersøgelse målrettet børn og unge på Indvandrer Kvindecenteret
 • Ghetto Talks
 • Tænk nyt, højt og ta’ ansvar!

Følgende projekter er der udarbejdet projekt beskrivelser for, men de mangler at bliver godkendt:

 • EU-parlamentsdebat
 • Fælles fortælling for Nørrebro
 • Debat arrangement om partikelforurening
 • Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken.
 • Flere børn i folkeskolen
 • Erhvervsnetværk/gademarkeder

Følgende projekter har vi ikke modtaget projektbeskrivelser fra:

 • Jazz med mening
 • Ladcykel projekt
 • Flere i folkeskole

Verdensmålene i spil, både på Nørrebro og i EU: Lokaludvalget har tidligere drøftet og besluttet at afholde et debat arrangement i forbindelse med valget til EU parlamentet i maj måned. Dette debat arrangement ønsker der arbejdes videre med.

Fælles fortælling for Nørrebro: Nørrebro er en meget mangfoldig bydel, som mange har en holdning til. Formålet med projektet er at skabe en fælles fortælling om Nørrebro.

Debat arrangement om partikelforurening: Nørrebro Lokaludvalg har, sammen med Bispebjerg Lokaludvalg, fået udarbejdet en rapport om partikelforurening. Rapportens resultater skal præsenteres for borgerne i de to bydele og for politikkerne i folketinget. Derfor foreslås det at der afholdes et debat arrangement.

Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken: Metroen åbnes i sommeren 2019, og nørrebroerne får Nørrebroparken tilbage. Det ønsker Nørrebro Lokaludvalg at markere med en hyggelig skovtursdag for hele familien med navnet ”Skovtur i det grønne”. Vi pynter parken op med fællesdug, madkurve, grill, underholdning og gammeldags lege. Forskellige foreninger og organisationer med et budskab om kulturliv/miljø på Nørrebro tilbydes boder, og der sættes en scene op til politisk debat og taler, musik og underholdning. Arrangementet afvikles i slutningen af juni.

Flere børn i folkeskolen: Formålet med projektet er at udvikle og fortsætte samarbejde med bl.a. Brug Folkeskolen om børn og unges vilkår på Nørrebro. Vi vil gerne sikre helhed i børn og unges liv og sikre en sammenhængskraft således at alle Brug folkeskolen og Nørrebros folkeskoler involveres i udvikling af forpligtende fællesskaber for børn og unge. Vi vil i dette projekt have fokus på de lokale folkeskoler og understøtte udviklingen så flere børn vælger at bruge de lokale folkeskoler. Ligeledes ønsker vi at afdække problemstillinger som opleves som barrierer for den fortsatte udvikling. Arbejdsgruppen arrangerer møder med henblik til at drøfte lokale problemstillinger, bl.a. om at få flere børn i folkeskolen og tage hånd om de barrierer, der kan være.

Erhvervsnetværk/gademarkeder: Formålet er at skabe netværk og styrker samarbejdet blandt de erhvervsdrivende på Nørrebro. Derfor vil man afholde netværksmøder for de erhvervsdrivende og afholde et debatmøde om erhvervslivet på Nørrebro.

Løsning

 1. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 10.000 kr. til projekt: Verdensmålene i spil, både på Nørrebro og i EU.
 2. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 30.000 kr. til projekt: Fælles fortælling for Nørrebro.
 3. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 18.000 kr. til projekt: Debat arrangement om partikelforurening.
 4. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 57.000 kr. til projekt: Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken.
 5. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 1.000 kr. til projekt: Flere børn i folkeskolen
 6. Lokaludvalget godkender at der bevilges op til 29.000 kr. til projekt: Erhvervsnetværk/gademarkeder.

Beslutning

1. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Bjarke Kværnø, Ea Landerholm, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Kim Christensen og Mogens Petersen.
Imod stemte: Erik Brandt og Jette Nielsen.
Undlod at stemme: Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Mie Brandstrup, Niels Clemmensen og Nikolai Friis-Farsøe.
Lokaludvalget godkendte at der bevilges op til 12.000 kr. til projekt: Verdensmålene i spil, både på Nørrebro og i EU.
2. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Claus Aarestrup, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Kim Christensen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Nikolai Friis-Farsøe.
Imod stemte: Jette Nielsen.
Undlod at stemme: Mie Brandstrup.
Lokaludvalget godkendte at der bevilges op til 30.000 kr. til projekt: Fælles fortælling for Nørrebro.
3. Lokaludvalget godkendte at der bevilges op til 18.000 kr. til projekt: Debat arrangement om partikelforurening.
4. Lokaludvalget godkendte at der bevilges op til 57.000 kr. til projekt: Frokost i det grønne – Åbning af Nørrebro Parken.
5. Lokaludvalget besluttede at skyde projektet til marts måned, da der manglede nogle elementer ift et ønsket borgermøde.
6. Lokaludvalget godkendte at der bevilges op til 29.000 kr. til projekt: Erhvervsnetværk/gademarkeder.