18. Meddelelser (2019-0044196)

Sagsfremstilling

 

 

Problemstilling

 

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

 

Beslutning

Sekretariatet:
Skatervenlig byrumsinventar
Dialogmøde med gruppeformandskredsen d. 2. maj

 

Formandskabet:
Møde med Jesper Christensen
Københavnerkonferencen
Møde med Medborgerne
Mødeforum

 

Tovholdere:
Børne-unge arbejdsgruppen har holdt konference

 

Følgegrupper:
Områdefornyelsen evalueres nu her hen mod dens afslutning.
Trafikplan genvedtaget. 
Parkbrugerråds møde i Nørrebro Parken