4. Medlemmer til puljeansøgningsudvalget (2019-0044217)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget udpeger medlemmer til puljeansøgningsudvalget.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg har et puljeansøgningsudvalg til at forbehandle ansøgninger til Nørrebro Puljen og til at lave indstillinger til Lokaludvalgsmøderne. Udvalget kan ikke træffe beslutning, men kan udelukkende lave indstillinger til udvalgsmøderne.

Puljeansøgningsudvalget har hidtil bestået af: Ea Landerholm, Morten Nielsen, Bjarke Kværnø, Maibrit Svensson, Alexander van Deurs, Rasmus Riley og Jens Villadsen. Da Rasmus går på orlov og da puljeansøgningsudvalg har oplevet varierende mødefrekvens blandt udvalgets medlemmer, så ønsker man, at der udpeges medlemmer til et nyt puljeansøgningsudvalget.

Løsning

Lokaludvalget udpeger medlemmer til puljeansøgningsudvalget.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede ikke nye medlemmer. Det kommende nye Radikale medlem opfordres til at indtage en af pladserne.