Mødedato
27-02-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsordenen (2019-0044180)
2 Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0044188)
3 De Gamles By (2019-0055753)
4 Medlemmer til puljeansøgningsudvalget (2019-0044217)
5 Nyt medlem af reference gruppe for De Gamles By (2019-0047563)
6 Rokeringssager (2019-0046248)
7 Ønsker til Overførelsessagen 2019 (2019-0047747)
8 Henvendelse vedr. rapport om Partikelforurening (2019-0044325)
9 Brev til Freja om midlertidig brug af Landsarkivet, Nuuks Plads (2019-0044613)
10 Høring: Københavns Kommunes nye ældrepolitik for 2019-2022 (2019-0043729)
11 Høring: Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0044202)
12 Høring: Kampsportens hus - lokalplanforslag (2019-0044183)
13 Høring: Forslag til spildevandsplan 2018 (2019-0044223)
14 Høring: Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019 (2019-0044142)
15 Høring: Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2019-0044163)
16 Ophængning af bannere på Nørrebrogade (2019-0044271)
17 Egne projekter (2019-0046280)
18 Meddelelser (2019-0044196)
19 Evt. (2018-0221238)