Mødedato
27-02-2019 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (2019-0044180)

2

Spørgsmål fra borgere og oplæg (2019-0044188)

3

De Gamles By (2019-0055753)

4

Medlemmer til puljeansøgningsudvalget (2019-0044217)

5

Nyt medlem af reference gruppe for De Gamles By (2019-0047563)

6

Rokeringssager (2019-0046248)

7

Ønsker til Overførelsessagen 2019 (2019-0047747)

8

Henvendelse vedr. rapport om Partikelforurening (2019-0044325)

9

Brev til Freja om midlertidig brug af Landsarkivet, Nuuks Plads (2019-0044613)

10

Høring: Københavns Kommunes nye ældrepolitik for 2019-2022 (2019-0043729)

11

Høring: Høring af forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0044202)

12

Høring: Kampsportens hus - lokalplanforslag (2019-0044183)

13

Høring: Forslag til spildevandsplan 2018 (2019-0044223)

14

Høring: Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019 (2019-0044142)

15

Høring: Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2019-0044163)

16

Ophængning af bannere på Nørrebrogade (2019-0044271)

17

Egne projekter (2019-0046280)

18

Meddelelser (2019-0044196)

19

Evt. (2018-0221238)