11. Meddelelser (2016-0356187)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet
 
 
Formandsskabet
 
 
Tovholdere
 
 
Følge- og styregrupper

 

 

Beslutning

Sekretariatet:
Møde med nye medlemmer, madmarked på Skodagrunden, fremtidsseminar, travlhed i sekretariatet,

Formandskabet:
Møde med KFUs medlemmer og mødeforum.

Tovholdere:
Punkt om Restaurationplan til Byrum, miljø og trafik arbejdsgruppen 

Styregrupper:
Områdefornyelse: Rantzausgade processen er ændret. Det går hurtigt nu med Rantzausgade. Der kommer en række workshops. Madmarked i Jesper Brockmans gade.

Fredningsmøde om Assistens – Kommunens klage var til behandling. Vi afventer afgørelsen.