1. Godkendelse af dagsorden (2016-0355699)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

Der blev stillet medlemsforslag fra medlem Gitte Kristensen angående ”Orientering af økonomi” efter dagsordenens udsendelse. Der var afstemning om at optage punktet på dagsordenen.
For stemte: Bjarke Kværnø, Erik Brandt, Gitte Kristensen, Joachim Vincentz, Niels Clemmensen.
Imod stemte: Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Kim Christensen, Lars Christiansen og Mogens Petersen.
Punktet blev dermed ikke optaget på dagsordenen.

Der blev stillet medlemsforslag fra medlem Gitte Kristensen angående ”Orientering om og drøftelse af Borgerpanel.” efter dagsordenens udsendelse. Der var afstemning om at optage punktet på dagsordenen.
For stemte: Bjarke Kværnø, Erik Brandt, Gitte Kristensen, Joachim Vincentz og Niels Clemmensen.
Imod stemte: Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Kim Christensen, Lars Christiansen og Mogens Petersen.
Punktet blev dermed ikke optaget på dagsordenen.

 

Afbud

Thomas Fredsø, suppleant Franck Johnson er ligeledes forhindret.
Rikke Levin
Masti Jutka
Karen S. Møller, suppleant Maja Bech Gregersen er ligeledes forhindret
Anoir Hassouni, suppleant indkaldt.

 

Fravær uden afbud

Sven Knudsen
Søren Gravesen-Hvass
Brita Fabricius

Martin Maric og Jette Nielsen ankom kl. 17.45 efter godkendelse af dagsordenen.
Mette Jokumsen ankom under punkt 5 kl. 18.00