6. Adhoc-arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til valggrupper (2016-0354667)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter en adhoc-arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til valggrupper senest til Lokaludvalgets møde i marts 2017.

Problemstilling

Der skal være valg til lokaludvalget i januar/februar 2018. Til sidste valg blev valggrupperne godkendt på sidste møde i januar 2014 knap 3 uger før valget. Ved at godkende valggruppefordeling tidligt kan denne indgå i det pr-materiale, der skal produceres, og på de møder, der skal afholdes.

Valgrupperne trænger til revision af to grunde:

1. Der vil efter al sandsynlighed komme et nyt partipolitisk medlem ind, som vil tage en af pladserne.

2. Her halvvejs gennem valgperioden er det tydeligt, at det i nogen af de smalle valggrupper er svært at få suppleret op med manglende medlemmer og suppleanter (skoleområdet, idræt og Det frivillige kulturliv).

Det sidste er løst i de andre lokaludvalg ved, at man har lavet færre og mere brede valggrupper - f.eks. Bymiljø, Socialområdet, Kultur, Boligområdet, Børn- og Unge o.lign.

Løsning

Lokaludvalget nedsætter en adhoc-arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til valggrupper senest til Lokaludvalgets møde i marts 2017.

 

Beslutning

Lokaludvalget nedsatte en adhoc-arbejdsgruppe bestående af: Gitte Kristensen, Mogens Petersen, Lars Vestergaard Christiansen, Jens Villadsen, Niels Clemmensen, Bjarke Kværnø, Kim Christensen. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til valggrupper senest til Lokaludvalgets møde i marts 2017.