4. Udkast til mødedatoer 2017 (2016-0355024)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til mødedatoer for Lokaludvalgets møder i 2017.
  2. at Lokaludvalget godkender mødedatoer for Nørrebro Puljeudvalgets møder.

Problemstilling

Udkast til mødeplan for Lokaludvalgets møder i 2017:

D. 31. januar - Tirsdag
D. 28. februar - Tirsdag
D. 29. marts - Onsdag
D. 27. april - Torsdag
D. 31. maj - Onsdag 
D. 22. juni - Torsdag 

D. 29. august - Tirsdag
D. 26. september - Tirsdag
D. 25. oktober - Onsdag
D. 16. november - Torsdag
D. 14. december - Torsdag

Der er deadline for ansøgninger til Nørrebro Puljen:
D. 12. december (behandles på mødet d. 31. januar) - puljegruppen mødes onsdag d. 18. januar
D. 8. maj (behandles på mødet d. 22. juni) - puljegruppen mødes torsdag d. 15. juni.

Løsning

  1. Lokaludvalget godkender udkast til mødedatoer for Lokaludvalgets møder i 2017.
  2. Lokaludvalget godkender mødedatoer for Nørrebro Puljeudvalgets møder.

Beslutning

1. Lokaludvalget godkendte udkast til mødedatoer for Lokaludvalgets møder i 2017 – Samt fastlagde en dato for fremtidsseminar d. 7. oktober 2017.
2. Lokaludvalget godkendte mødedatoer for Nørrebro Puljeudvalgets møder.